Σχηματίζω τις λέξεις παπί- πίτα

Σχηματίζω τις λέξεις παπί-πίτα

Σχηματίζω τις λέξεις παπί-πίτα

Σχηματίζω τις λέξεις παπί-πίτα

 Στην άσκηση που ακολουθεί  δείτε την εφαρμογή για να συμπληρώσετε την άσκηση σύρε κι άσε για να σχηματίσετε τις λέξεις παπί και πίτα. Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να σχηματίσουν τις λέξεις παπί και πίτα βάζοντας τις συλλάβές ή τα γράμματα στην κατάλληλη θέση.

Σχηματίζω τις λέξεις παπί-πίτα© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου