Διάκριση οριστικού άρθρου,κτητικής και προσωπικής αντωνυμίας

Πως ξεχωρίζουμε στην πρόταση το άρθρο, την προσωπική αντωνυμία και την κτητική αντωνυμία

Διάκριση οριστικού άρθρου,κτητικής και προσωπικής αντωνυμίας

Μαθαίνω να διακρίνω το οριστικό άρθρο την κτητική και προσωπική αντωνυμία σε μία πρόταση-Κουίζ

Για να ξεχωρίσουμε σε μία πρόταση τα άρθρα, τις προσωπικές αντωνυμίες και τις κτητικές αντωνυμίες πρέπει να θυμόμαστε:

Μετά τα άρθρα υπάρχει ουσιαστικό. Π.χ.: του φίλου ή διαφορετικά πριν από τα ουσιαστικά υπάρχει πάντα άρθρο.

Η κτητική αντωνυμία υπάρχει πάντα μετά από ένα ουσιαστικό.  Π.χ. Π.χ. τους (άρθρο) φίλους τους (κτητική αντωνυμία).

Η προσωπική αντωνυμία υπάρχει πάντα πριν ή μετά από το ρήμα της πρότασης. Π. χ. Μιλησέ της (προσωπική αντωνυμία).

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε ένα κουίζ για τη διάκριση οριστικού άρθρου, προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας.

Διάκριση οριστικού άρθρου, προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου