Διάλειμμα ή διάλυμα

Διάλειμμα ή διάλυμα

Διάλειμμα ή διάλυμα

Το διάλειμμα και το διάλυμα είναι λέξεις που προφέρονται το ίδιο (ομόηχες) αλλά γράφονται διαφορετικά. Επίσης έχουν διαφορετική σημασία.

Ερμηνείες των λέξεων:

Διάλειμμα:Προσωρινή διακοπή μιας δραστηριότητας ή μιας κατάστασης.

Διάλυμα: Ομογενές μείγμα δύο ή περισσότερων ξεχωριστών ουσιών που η σύστασή του είναι η ίδια σε οποιοδήποτε σημείο του.

https://www.greek-language.gr

Διάλειμμα ή διάλυμα© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου