Ο περσικός κίνδυνος-Η εκστρατεία του Μαρδονίου

Ο περσικός κίνδυνος-Η εκστρατεία του Μαρδονίου

Παρουσίαση και Διαδραστικές ασκήσεις  για το μάθημα  "Ο περσικός κίνδυνος-Η εκστρατεία του Μαρδονίου"

 

Ο περσικός κίνδυνος-Η εκστρατεία του Μαρδονίου

Την εποχή αυτή οι Πέρσες προσπαθούσαν να μεγαλώσουν ακόμη πιο πολύ το κράτος τους. Ήρθαν σε σύγκρουση με τους Έλληνες. Βρήκαν μάλιστα ως αφορμή τη βοήθεια που είχαν στείλει οι Αθηναίοι και οι Ερετριείς στους Έλληνες της Μ. Ασίας.Για τον σκοπό αυτό προετοίμασαν μεγάλη εκστρατεία. Στρατός και στόλος ετοιμάστηκαν γρήγορα και με αρχηγό τον Μαρδόνιο κινήθηκαν κατά της Ελλάδας (492 π.Χ.). Ο στρατός πέρασε τον Ελλήσποντο και έφτασε στη Μακεδονία. Ο στόλος έπλεε στο Αιγαίο έχοντας την ίδια κατεύθυνση. Οι Πέρσες υπέταξαν τη Μακεδονία, αλλά ο στόλος τους έπαθε μεγάλη καταστροφή σε θαλασσοταραχή που ξέσπασε κοντά στα παράλια του Άθω. Μετά το γεγονός αυτό ο Μαρδόνιος αναγκάστηκε να γυρίσει στην Περσία.
Ο βασιλιάς των Περσών, ο Δαρείος, αποφάσισε να συνεχίσει τον πόλεμο. Πιο πολύ όμως ήθελε να τιμωρήσει τους Αθηναίους και τους Ερετριείς. Το 490 π.Χ. ο στόλος των Περσών με αρχηγούς τον Δάτη και τον Αρταφέρνη πλέοντας στο Αιγαίο πέλαγος έφτασε στην Ερέτρια και την κατέστρεψε. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στα παράλια του Μαραθώνα, όπου αγκυροβόλησε.

Ο περσικός κίνδυνος-Η εκστρατεία του Μαρδονίου-Ποια λέξη λείπει

Ο περσικός κίνδυνος-Η εκστρατεία του Μαρδονίου-pdf


© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου