Ο σύγχρονος άνθρωπος, κλεισμένος στον εαυτό του

Image

Άνθρωποι κλεισμένοι στον εαυτό τους, στα θέλω τους και στο εγώ τους. Προσηλωμένοι στους στόχους τους χωρίς να αφήνουν κανένα περιθώριο στους άλλους να μπουν στο δικό τους κόσμο, αλλά και χωρίς να έχουν τη διάθεση να ασχοληθούν με τους άλλους ακόμα και σε καθημερινές και τυπικές δρστηριότητες στοιχειώδους αλληλεγγύης. Αδιάφοροι για τους άλλους. Κέντρο ο εαυτός τους. Μπορεί να αλλάξει αυτό; Παρακολουθήστε την ταινία "Ο κ. Αδιάφορος":© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου