Ενότητα 1. Ο φίλος μας το περιβάλλον-Άρθρο, Τα οφέλη του δάσους© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου