Η Ελληνική σημαία

Η Ελληνική σημαία

Η Ελληνική σημαία

Η Ελληνική σημαία

Η σημαία της Ελλάδας περιέχει εννέα οριζόντιες και εναλλασσόμενες λευκές και γαλάζιες παράλληλες με το ίδιο πάχος λωρίδες. Στην επάνω αριστερή πλευρά υπάρχει ένας λευκός σταυρός μέσα σε ένα γαλάζιο τετράγωνο. Οι εννέα λωρίδες αντιστοιχούν στις συλλαβές της ιστορικής φράσης «Ελευθερία ή Θάνατος», όπως παράλληλα και στα γράμματα της λέξης «Ελευθερία». Ο Σταυρός συμβολίζει την επικρατούσα θρησκεία της Ελλάδος, την Ορθόδοξη πίστη.Επίσης, ήταν σύμβολο των Ελλήνων θαλασσοπόρων και συμβόλιζε τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.
Οι εννέα λωρίδες αντιστοιχούν στις συλλαβές της ιστορικής φράσης «Ελευθερία ή Θάνατος», όπως παράλληλα και στα γράμματα της λέξης «Ελευθερία». Οι πέντε κυανές τις συλλαβές «Ε-λευ-θε-ρί-α» και οι τέσσερις λευκές «ή θά-να-τος».

 

Στη διαδραστική παρουσίαση που ακολουθεί:

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για την Ελληνική σημαία.

Να χρωματίσετε την Ελληνική σημαία.

Να λύσετε το κουίζ τοποθετώντας τις συλλαβές στις λωρίδες. Στο κουιζ συμπληρώνουμε τις συλλαβές με ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

Η Ελληνική σημαία© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου