Αρσενικά ουσιαστικά σε -ος

Αρσενικά ουσιαστικά σε -ος

Αρσενικά ουσιαστικά σε -ος

Τα αρσενικά ουσιαστικά σε -ος στον πληθυντικό γίνονται πολλοί, οπότε το άρθρο και η κατάληξη γράφονται με οι.
Στη γενική του πληθυντικού το άρθρο γράφεται με ω, όπως και η κατάληξη των αρσενικών ουσιαστικών σε -ος.
Το άρθρο και η κατάληξη των αρσενικών ουσιαστικών σε -ος στην αιτιατική γράφονται με ο.
Το -ο είναι για έναν ενώ το –ω είναι για πολλούς.
Τα αρσενικά ουσιαστικά σε -ισμός γράφονται με ι.

Ορθογραφία αρσενικών ουσιαστικών σε -ος© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου