Ορθογραφία-Ουδέτερα ουσιαστικά σε -ιο, -είο, -ίμο, -τήριο

Ουδέτερα ουσιαστικά σε -ιο, -είο, -ίμο, -τήριο

Ορθογραφία-Ουδέτερα ουσιαστικά σε -ιο, -είο, -ίμο, -τήριο

Τα ουδέτερα ουσιαστικά που τελειώνουν σε -ο γράφονται με ο.
Τα ουδέτερα ουσιαστικά που τελειώνουν σε -ιο και τονίζονται στην προπαραλήγουσα γράφονται με ι και ο.
Τα ουδέτερα ουσιαστικά που τελειώνουν σε -ειο, τονίζονται στην παραλήγουσα και σημαίνουν τόπο γράφονται με ει και ο. Εξαιρούνται: βιβλίο, θρανίο, κρανίο, κρύο, πλοίο, πτυχίο, φορτίο
Τα ουδέτερα αυσιαστικά που τελειώνουν σε -ιμο γράφονται με ι και ο.
Τα ουδέτερα ουσιαστικά που τελειώνουν σε -τηριο γράφονται με η, ι και ο.

 

https://www.greek-language.gr

Ορθογραφία -Ουδέτερα ουσιαστικά σε -ιο, -είο, -ίμο, -τήριο© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου