Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας

Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας

Παρουσίαση και Διαδραστικές ασκήσεις  για το μάθημα  "Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας".

 

Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας

Οι παλιοί κάτοικοι της Αττικής δε ζούσαν όλοι σ’ ένα μέρος. Μερικοί κατοικούσαν στις ορεινές περιοχές, ενώ οι περισσότεροι είχαν εγκατασταθεί στις μικρές εύφορες πεδιάδες και στην παραλία. Εκείνος που τους παρακίνησε να συγκεντρωθούν και να κατοικήσουν όλοι μαζί ήταν ο ξακουστός βασιλιάς Θησέας. Έτσι άρχισε σιγά σιγά γύρω από την Ακρόπολη να δημιουργείται η Αθήνα. Για να θυμούνται μάλιστα οι Αθηναίοι αυτό το γεγονός, γιόρταζαν τα Παναθήναια, την πιο μεγάλη γιορτή τους.
Αργότερα, οι Δωριείς που είχαν εγκατασταθεί στην Πελοπόννησο, θέλησαν να καταλάβουν την Αθήνα. Για να είναι μάλιστα πιο σίγουροι ότι θα τα καταφέρουν, ρώτησαν το μαντείο των Δελφών. Το μαντείο απάντησε ότι θα πετύχαιναν τον σκοπό τους, αν δε σκοτωνόταν ο βασιλιάς της Αθήνας. Μόλις το έμαθε ο βασιλιάς της Αθήνας, ο Κόδρος, ντύθηκε βιαστικά με ρούχα χωρικού και τράβηξε για το στρατόπεδο των Δωριέων. Εκεί συνάντησε δυο στρατιώτες και τους επιτέθηκε.
Αυτοί όμως αμύνθηκαν και κατάφεραν να τον σκοτώσουν.
Την άλλη μέρα οι Αθηναίοι ζήτησαν να θάψουν τον νεκρό βασιλιά τους. Τότε οι Δωριείς κατάλαβαν τι λάθος είχαν κάνει. Η Αθήνα όμως είχε σωθεί. Μετά τον Κόδρο, οι Αθηναίοι δεν έκαναν άλλο βασιλιά.
Την εξουσία πήραν οι ευγενείς και το πολίτευμα έγινε αριστοκρατικό. Το έδαφος όμως της Αττικής ήταν φτωχό και δεν έφτανε να θρέψει τους κατοίκους. Πολλοί ήταν χρεωμένοι και διαμαρτύρονταν. Στο δικαστήριο που πήγαιναν δεν έβρισκαν δίκιο, γιατί οι νόμοι ήταν άγραφοι και οι δικαστές ευγενείς. Για να σταματήσει η αναστάτωση, οι ευγενείς ανέθεσαν στον Δράκοντα να γράψει τους νόμους (624 π.Χ.).
Οι νόμοι όμως του Δράκοντα ήταν τόσο σκληροί, που κάποιοι είπαν ότι ήταν γραμμένοι με αίμα.

Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας-Παρουσίαση
Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας-Ποια λέξη λείπει

Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας-Σταυρόλεξο

Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας-Κρυπτόλεξο

Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας-Εκπαιδευτικό βίντεο© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου