Η ζωή στα ποτάμια και τις λίμνες της Ελλάδας-Τεχνητές λίμνες της Ελλάδας

Τεχνητές λίμνες της Ελλάδας

Τεχνητή λίμνη Καστρακίου

Τεχνητή λίμνη Καστρακίου

Τεχνητή λίμνη Καστρακίου, Χάρτης

Τεχνητή λίμνη Καστρακίου, Χάρτης

Τεχνητή λίμνη Κερκίνη

Τεχνητή λίμνη Κερκίνη

Τεχνητή λίμνη Κρεμαστών

Τεχνητή λίμνη Κρεμαστών

Τεχνητή λίμνη Λάδωνα

Τεχνητή λίμνη Λάδωνα

Τεχνητή λίμνη Μαραθώνα

Τεχνητή λίμνη Μαραθώνα

Τεχνητή λίμνη Μόρνου

Τεχνητή λίμνη Μόρνου

Τεχνητή λίμνη Λούρου

Τεχνητή λίμνη Λούρου

Τεχνητή λίμνη Πηνειού

Τεχνητή λίμνη Πηνειού

Τεχνητή λίμνη Πλαστήρα

Τεχνητή λίμνη Πλαστήρα

Τεχνητή λίμνη Πλαστήρα-φράγμα

Τεχνητή λίμνη Πλαστήρα-φράγμα

Τεχνητή λίμνη Πολυφύτου

Τεχνητή λίμνη Πολυφύτου

Τεχνητές λίμνες της Ελλάδας-Η ζωή στα ποτάμια και τις λίμνες της Ελλάδας

Στη σύγχρονη εποχή έχει αυξηθεί η ανάγκη κατανάλωσης γλυκού νερού. Απαιτούνται όλο και περισσότερες ποσότητες νερού για την ύδρευση, για τη συστηματική άρδευση των αγροτικών καλλιεργειών, για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και για άλλες δραστηριότητες του ανθρώπου. Το γλυκό νερό επομένως είναι πολύτιμο στη ζωή μας.

Για να αποθηκεύσουμε τις ποσότητες νερού και να τις χρησιμοποιήσουμε, κατασκευάζουμε τεχνητές λίμνες, φράγματα και μικρές δεξαμενές.

Στη χώρα μας έχουν δημιουργηθεί αξιόλογες τεχνητές λίμνες. Επίσης, κατασκευάστηκαν φράγματα για τη συγκέντρωση του νερού, το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για ύδρευση ή άρδευση.

Τεχνητές λίμνες για άρδευση: η λίμνη Κερκίνη και η λίμνη του Πηνειού στην Πελοπόννησο.
Τεχνητές λίμνες για ύδρευση: η λίμνη του Μόρνου και του Μαραθώνα για την ύδρευση του λεκανοπεδίου Αττικής.
Τεχνητές λίμνες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: η λίμνη του Λάδωνα, του Λούρου, του Ταυρωπού, των Κρεμαστών, του Καστρακίου, του Πολύφυτου και του Άραχθου.

Αποξήρανση: διαδικασία, με την οποία απομακρύνεται το νερό μιας λίμνης

Άρδευση: το πότισμα της γης

Βιώσιμο: καθετί, του οποίου ο τρόπος διαχείρισης είναι τέτοιος, ώστε να μπορεί να υπάρχει ως πηγή αγαθών και για τις επόμενες γενιές

Ύδρευση: άντληση και προμήθεια νερού για την παροχή σε μια περιοχή

 

Βλέπω τις τεχνητές λίμνες της Ελλάδας

Βρίσκω τις τεχνητές λίμνες της Ελλάδας

Βρίσκω τις τεχνητές λίμνες της Ελλάδας-pdf

Τεχνητές λίμνες της Ελλάδας-Σταυρόλεξο

Τεχνητές λίμνες της Ελλάδας-Σταυρόλεξο-pdf

Τεχνητές λίμνες της Ελλάδας-Αναγραμματισμός

Τεχνητές λίμνες της Ελλάδας-Αναγραμματισμός-pdf© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου